VerksamhetsutvecklingVad driver en verksamhet


En verksamhet utvecklas och har flera stadier. Ofta börjar det med en bra och unik idé som drivs av en entreprenör. En verksamhet växer och likasinnade anställs och bolaget utvecklas framåt.

Mycket av administration och personal hanteras manuellt och utan något större fokus. Detta skapa ofta växtvärk i form av pappersarbete och missnöjdhet. Kvalité på grundfunktionen inträffar och den positiva andan som skapade framgången blir osäkerhet och oro istället.

När antalet anställda och omsättning ökar krävs stöd i de grundläggande processerna samt en översikt vart verksamheten är på väg.

Detta är i de flesta fall en omöjlig uppgift när man själv sitter mitt i utmaningen. Det är då en utomstående verksamhetskonsult kan se behoven tydligare.

Genom de arbeten jag utfört under de senaste 25 åren har jag djup kunskap i hur IT-baserade lösningar kan stödja verksamheter samt vad som krävs för att strukturera en organisation och produkt/tjänst.

Ofta hjälper jag till med styrelsearbetet och skapar affärsplaner ihop med våra kunder.

Det finns många exempel på lösningar där små förändringar eller bara ett bollplank kan vara nyckeln till framgång.

Känner du igen dig – kontakta mig för ett möte så kan vi ta din idé framåt.